Jaktfeber.no logo
Artikkel

Forslag om endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Frist 08.01.2021 Tema Arter og naturtyper, Regelverk Publisert 07.10.2020 Miljødirektoratet ser behov for en presisering av regelverket og modernisering av begrepsbruken knyttet til jegerprøven. I tillegg er det et økende fokus blant jegere for å benytte blyfrie kuler til jakt.

Vi foreslår derfor å endre kravet til rifleammunisjon for storviltjakt i forskriften, slik at det blir mulig å benytte blyfrie kuler i kaliber 6,5 til storviltjakt. Høringsnotat og utkast til forskriftsendringer ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2020/13440. Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Høringsnotat 12.10.2020.pdf