Jaktfeber.no logo
Jaktblogg

Jaktblogg

Vi ble intervjuet av Norges Bondelag om tilgang til jaktterreng. Mange som tar jegerprøven ønsker også praktisk opplæring. Vi ønsker å komme i kontakt med grunneiere eller grunneierlag som kan være villig til å tillate opplæringsjakt.

Nyhet | Dato: 07.06.2021 Stortinget har i dag behandlet et lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet som åpner for utvidet bruk av kunstig lys, herunder nattoptikk, ved jakt på villsvin. Regjeringen har et mål om færrest mulig villsvin spredt over et minst mulig område. Villsvin bidrar til spredning av afrikansk svinepest i Europa.

Rune Kragebøl har holdt jegerprøvekurs i over 20 år. Her gir han sine beste tips til hvordan du lykkes i å bestå jegerprøven. Bestått jegerprøve er inngangsbilletten til mange flotte opplevelser. Men mange bommer på artskunnskap og lovverk.

Mange øyer i Færder nasjonalpark er med i ordningen med sjøfugljakt. Fylkesmannen har lagt ut et revidert kart som viser hvor du kan jakte. Kartet ble revidert september 2020.

Politiet har kommet med 2 informasjonsfoldere. Den ene rettet mot reinsjakta, og den andre for storviltjakt generelt. Hovedtanken med disse folderne er kunne gi jaktlederne en hjelp til selv å kunne informere egne jegere om lover og regler under jaktutøvelse.

Publisert 07.10.2020 Miljødirektoratet ser behov for en presisering av regelverket og modernisering av begrepsbruken knyttet til jegerprøven. I tillegg er det et økende fokus blant jegere for å benytte blyfrie kuler til jakt. Vi foreslår derfor å endre kravet til rifleammunisjon for storviltjakt i forskriften, slik at det blir mulig å benytte blyfrie kuler i kaliber 6,5 til storviltjakt.

NRK skriver at grisebonde Heinrich Jung fikk uønsket besøk i grisebingen. Det vil han ikke oppleve igjen. Senterpartiet vil ha statlig jakt og økt skuddpremie for å utrydde villsvinet. – Det burde ikke være snakk om jakt på villsvin. Det er en svartelistet art i Norge. Hele bestanden må tas ut, sier grisebonde Heinrich Jung.

Å få elg, hjort eller rådyr på post, handler ofte om mer enn flaks. Med Jakt & Fiskes sjekkliste for postjegere bedrer du oddsene i din favør. Tips 1 - Tilrettelegg faste poster. En post med ryddet adkomstvei, kjente avstander, ryddet skytefelt, godt skjul og mulighet for fast anlegg, er en post som gir god uttelling når sjansen byr seg. Tips 2 - Ta hensyn til vindretning. Jakt gjerne med vind fra alle kanter, men vær bevisst på hva du kan gjøre for ikke å bli oppdaget selv når vinden er ugunstig. Så langt det er mulig, bør du ha alternative poster...

I en nylig fremlagt proposisjon ber regjeringen om en kort frist for å avhende de halvautomatiske jaktriflene som vil bli forbudt etter ny våpenlov. Det loves ingen kompensasjon for de som rammes.