Jaktfeber.no logo
Jaktblogg

Jaktblogg

Jaktfeber.no trenger flere instruktører !

Jaktfeber.no ble intervjuet av Norges Bondelag om tilgang til jaktterreng. Mange som tar jegerprøven ønsker også praktisk opplæring. Jaktfeber.no ønsker å komme i kontakt med grunneiere eller grunneierlag som kan være villig til å tillate opplæringsjakt.

Rune Kragebøl har holdt jegerprøvekurs i 25 år. Her gir han sine beste tips til hvordan du lykkes i å bestå jegerprøven.

Politiet har kommet med 2 informasjonsfoldere. Den ene er rettet mot reinsdyrjakta, og den andre for storviltjakt generelt.

I en nylig fremlagt proposisjon ber regjeringen om en kort frist for å avhende de halvautomatiske jaktriflene som vil bli forbudt etter ny våpenlov. Det loves ingen kompensasjon for de som rammes.