Vi kan på forespørsel holde jegerprøvekurs over hele Norge.

Våre faste steder  er NØTTERØY og DRAMMEN

Disse kursene går over 2 helger etter hverandre.

Neste kurs:
Nøtterøy: 10 -12 og 17-19 januar

Drammen: 7-9 og 14-16 februar